sunset

2019年回顧

2019年喺英國仲未完,嗱嗱臨打埋個小回顧。

– 今年做左人生其中一個最大決定,正式移居到英國。

– 香港發生左歷史以嚟最大一件事,呢一年睇香港新聞比英國新聞多。

– 工作上有左重大轉變,都試左好多不同嘗試,但暫時未搵到自己真正定位。

– 香港三十幾年只搬過4次屋,呢度10個月已經搬左一次。

– 喺英國呢個美食沙漠,開始覺得習慣…其他細節上都開始習慣左…d

總結喺英國呢一年自覺係浮浮沉沉,大部分時間都心繫香港,對未來的路有點迷失。2020年沒有大志願,只係想老土咁講: 要比2019年好…

最後祝大家新年快樂。願香港平安。

鐘意呢篇文章就幫我Share出去,謝謝!
error: Content is protected !!