uk-prewedding

英國婚紗照

其實喺香港一路無影過婚紗相維生,主要都唔係唔識影,而係有時一個人唔能夠影每樣野都咁叻。

你都要影得夠靚先夠膽收人錢。即係一個籃球員你無可能叫佢去踢波。

過左英國一年,暫時未能接回太多和香港一樣性質的工作。但人總要向前看,經過一年修行,總算有些得著。

講完癈話,又係廣告時間。

我有喺英國影緍紗相,如果有朋友需要可以幫我推薦一下。等我呢個窮攝影師嘅“英移故事“可以延續落去。

多謝多謝 :)

鐘意呢篇文章就幫我Share出去,謝謝!
error: Content is protected !!